مهندس میثم کیانی فرد

مهندس میثم کیانی فرد مورخ 1399/07/23 فعالیت خود را به طور رسمی در سمت شهردار صومعه سرا آغاز نمود و سکان هدایت این شهرداری را در دست گرفت

اخبار شهری

  • ...
    نکات و توصیه های مهم سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کرونا

    ویروس کرونا(coronavirus) این روزها در سراسر جهان در حال تاختن است. کشورهای بیشماری از  آسیا که زادگاه ویروس کووید-19 بوده تا آفریقا در چنبره این ویروس گرفتار شده اند. کرونا در حقیقت یک خانواده گسترده از ویروس هایی است که منجر به عفونت های تنفسی از یک سرماخوردگی ساده تا اپیدمی سارس می شوند که […]

صومعه سرا، شهر…

شهر ابریشم ایران، پایتخت فرهنگی اسلامی ایران و شهر خلاق

با پرداخت به موقع عوارض شهرداری در ساخت شهری بهتر بکوشیم...
دریافت دفترچه عوارض سال 1399 تعرفه عوارض 1400

پروژه های شهری

آخرین ویدئوهای شهری

آخرین اخبار واحد های شهری