شهرداری صومعه سرا
شهروند گرامی: شهرداری به تنهایی قادر نخواهد بود مشکلات شهری را مرتفع نماید لذا مشارکت شما در امر پرداخت به موقع عوارض یاریگر ما خواهد بود.

ناصر حقیقی شهردار صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 98 شهرداری

مزایده و مناقصه

اوقات شرعی صومعه سرا

برگزاری مزایده آهن آلات اسقاطی توسط شهرداری صومعه سرا

شهرداری صومعه سرا در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها در اجرای ردیف 07200 سرفصل 0702 بودجه مصوب سال 98 در باب فروش اموال منقول و اسقاط در نظر دارد مقادیری آهن آلات اسقاط و ضایعاتی را از طریق برگزاری مزایده حضوری ( حراج) به قیمت پایه و کارشناسی به فروش برساند، لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 6/5/98 به واحد اداری شهرداری مراجعه نمایند.

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir