شهرداری صومعه سرا
پرداخت عوارض معوقه ما در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری خواهد کرد.

ناصر حقیقی شهردار صومعه سرا

لایحه بودجه تلفیقی سال 98 شهرداری

مزایده و مناقصه

اوقات شرعی صومعه سرا

اجرای آسفالت خیابان صراط

اجرای طرح آسفالت خیابان صراط ، منشعب از بلوار شهید بهشتی با پیگیری و نظارت شهردار محترم صومعه سرا و با همراهی مسئولین و تیم واحد عمران شهرداری صومعه سرا

 

رهنمود رهبری

تصاویر منتخب

سرخط آخرین اخبار

پیوندها

https://gilan.ir